Tekstcorrectie

Letterwerk zet alle punten en komma’s op de juiste plek, controleert de d’tjes en t’tjes, checkt spelling en zinsbouw, en gaat na of uw tekst gericht is op uw doel en doelgroep. 

 

Letterwerk corrigeert uw artikelen, folders, brochures, persberichten, advertenties, rapporten, jaarverslagen, mailings, nieuwsbrieven, webteksten, uitingen voor social media, scripties, (sollicitatie)brieven, en meer.

 

Wat valt onder tekstcorrectie?

Spelfouten verbeteren, grammaticale fouten verbeteren, leestekens correct toepassen, alternatieve formuleringen voorstellen, inconsistenties signaleren en inhoudelijke fouten of onduidelijkheden signaleren.

 

Wat niet onder tekstcorrectie valt: teksten schrijven (zie daarvoor Tekstschrijven), teksten grondig herzien (nieuwe opbouw, informatie toevoegen), teksten in andere talen dan het Nederlands corrigeren en teksten vertalen. 

 

Werkwijze

U stuurt uw tekst(en) naar Letterwerk en wij kijken ernaar. We overleggen met u wat eraan moet gebeuren en wanneer wij de tekst(en) terug kunnen sturen. Ook geven we een indicatie van de tijd en kosten. Na uw akkoord beginnen we met het correctiewerk.

 

We vragen u uw tekst(en) te mailen in Word-bestanden: daarin kunnen we de voorgestelde correcties goed zichtbaar maken. Op papier corrigeren is ook mogelijk; u krijgt de teksten dan op papier of gescand (als pdf) retour.

 

Interesse?

Neem bij interesse en/of vragen contact met ons op. Ook kunt u langs deze weg een vrijblijvende offerte aanvragen.

 

Wilt u er zeker van zijn dat uw tekst qua inhoud en stijl goed in elkaar steekt? Dan bent u bij Letterwerk aan het juiste adres.