Letterwerk tekst & taal

Letterwerk | tekstschrijver in Schagen

LETTERWERK tekstschrijver in Schagen - Voor schrijven en controleren van je teksten

Privacy 

 

Letterwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van privégegevens. Hoe Letterwerk met deze gegevens omgaat, lees je in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die Letterwerk verwerkt 

Deze persoonsgegevens kan Letterwerk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

 • Bankrekeningnummer

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw surfgedrag

 • Internetbrowser en apparaattype

Letterwerk verwerkt deze gegevens als je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Om welke reden verwerkt Letterwerk jouw persoonsgegevens?

Letterwerk verwerkt jouw persoonsgegevens van websitebezoekers en klanten met de volgende doelen:

 

Persoonsgegevens van websitebezoekers

 • De website van Letterwerk verbeteren
 • De diensten van Letterwerk beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers

 

Persoonsgegevens van klanten

 • Contact met je opnemen als dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren

 • Diensten bij je afleveren 

 • Het afhandelen van een betaling

 • De website van Letterwerk verbeteren

 • De diensten van Letterwerk beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers

 • Doen van belastingaangiften (wettelijke verplichting)

 

Bewaartermijn

Letterwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Letterwerk hanteert een bewaartermijn van zeven jaar voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Letterwerk hanteert een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Letterwerk verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Dit kunnen de volgende bedrijven zijn: 

 • KPN | Jurisdictie: EER | Doel: contact | Soort gegevens: telefoonnummer.
 • Rabobank | Jurisdictie: EER | Doel: betalingen | Soort gegevens: voor- en achternaam, bankrekeningnummer.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op:

 • Intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking;
 • Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Letterwerk;
 • Gegevensoverdraagbaarheid: je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Letterwerk van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander (een door jou genoemde organisatie) te laten sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@letterwerk.org.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Letterwerk jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Letterwerk reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Letterwerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Letterwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Letterwerk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Letterwerk via 06 4811 3650 of info@letterwerk.org.